HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT

Potvrzení o užívání - pronájem obytného automobilu Carado A464

POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ FIREMNÍHO VOZIDLA


Statutární zástupce společnosti CS Empirie s.r.o., U Letiště 1150, Holešov

paní Irena Smýkalová tímto souhlasí s používáním firemního vozidla

panem ….....................................

číslo OP (cestovního pasu):

Platnost zapůjčení: od do

Identifikace vozidla

Model: FIAT DUCATO, CARADO A464

Reg. Značka: 5Z5 6955

VIN: ZFA25000002628240

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

USE OF A COMPANY CAR

CERTIFICATE

Mrs. Irena Smýkalová, an authorized

representative of the CS Empirie s.r.o., U Letiště 1150, Holešov

(company)

hereby agrees with the use of a company car

by Mr. …......................................

ID-no.

Validity: from to

Car identification

Model: FIAT DUCATO, CARADO A464

Registration number: 5Z5 6955

VIN: ZFA25000002628240

Datum/Date:

Místo/Place:                                                                                       Podpis/Signature …..................................

 

POTVRZENÍ O UŽÍVÁNÍ SLUŽEBNÍHO VOZIDLA KE STAŽENÍ

end faq